ARGO

 

Waar staat “ARGO” voor?

Stichting ARGO is een non-profit organisatie die zich ten doel heeft gesteld activiteiten met en voor lichamelijke gehandicapten en/of chronisch zieken te organiseren en te faciliteren in Rijswijk e.o. Deze activiteiten zijn divers, yoga, bewegingsbanken, zangclub en scootmobielclub. Daarnaast worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd.
De deelnemers wordt op deze manier de gelegenheid geboden om onderlinge contacten te onderhouden, ervaringen uit te wisselen en zich te ontplooien. 
Uitgangspunt is daarbij altijd vraaggestuurd te werken.

Continue aandachtspunten daarbij zijn dat de activiteiten moeten voldoen aan de behoefte van de deelnemers en moeten plaats vinden in voor rolstoel toegankelijke locaties.

De activiteiten die op dit moment regulier worden aangeboden zij:

* Scootmobielclub

* Zangkoor

* Bewegingsbanken

* Yoga

Anders is het bij de belangenbehartiging van lichamelijk gehandicapten en /of chronisch zieken. Hierbij worden contacten onderhouden met de gemeente (via de clientenraad) en verschillende instellingen en partculieren ten aanzien van uitvoering van de WMO, WWB, Wsw en WABZ. Daarnaast geven wij advies over toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.

Deelnemers en vrijwilligers

De stichting kent geen leden maar deelnemers. Iedere gehandicapte en/of chronisch zieke kan zich via  een inschrijfformulier aanmelden of  een mail sturen naar info@argorijswijk.nl
Voor iedere activiteit hebben een aantal vrijwilligers zich bereid verklaard hand en spandiensten te verlenen.

Coördinatoren

Dit zijn de contactpersonen tussen deelnemers, docenten en bestuur.
Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en het verloop van de toegewezen activiteit. Eventuele problemen moeten zij in eerste aanleg proberen ter plaatse zelf op te lossen binnen het daarvoor vastgestelde beleid. Tenminste tweemaal per jaar hebben de coördinatoren overleg met het bestuur over eventuele wensen of knelpunten. De mogelijkheid is er altijd om via het kantoor ook direct met het bestuur contact op te nemen.

Natuurlijk kunt u ons ook via Facebook-Vector-Icon bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *