Belangenorganisaties

rolstoeldansen003aBelangenorganisaties en overige links

Gebruikers van hulpmiddelen
http://www.hethic.nl/

Rolstoeldansvereniging De Swingende Wielen Zaandam
http://www.deswingendewielen.nl/

De dansende rollers
http://www.dedansenderollers.nl/

Rolstoeldansen startkabel

http://rolstoeldansen.startkabel.nl

De Nieuwe Algemene Gehandicapten Organisatie

http://www.nago-gehandicapten.nl

Zorgportaal.nl – site voor verpleegkundig en verzorgend nederland
http://www.zorgportaal.nl/

Breed Platvorm Verzekerden en Werk

http://www.bpv.nl/

Zorgverzekeraars Nederland
http://www.zvn.nl/

Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen
http://www.vsv.nl/socialezekerheid/index.htm

Stichting Week van de Chronisch zieken
http://www.chronischziek.nl

Commissie Arbeidsgehandicapten en Werk
http://www.kroonophetwerk.nl/

Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland

http://www.cgraad.nl/welkom.html

Nederland in beweging
http://www.seniorweb.nl/nib/

Site van de patientenvereniging
http://www.spin.nl

Site met informatie en advies

http://www.handicap.nl

Verzamelpagina met sites voor en door chronisch zieken

http://www.gehandicapten.nl

Site van enkele regio`s
http://www.zorgwijzer.nl/

Site met informatie over ziekenhuizen in Nederland
http://www.ziekenhuis.nl/

De gezondheidszoekmachine in Nederland
http://www.health.nl/

Dwarslaesie Organisatie Nederland
http://www.dwarslaesie.nl/

Steunpunt Mantelzorg
http://www.steunpuntmantelzorg.nl/